Уговор о коришћењу - Корисник

 1. Општи услови коришћења услуге МедЗиг
  1. Услуга МедЗиг се врши преко веб локација на Интернету. Све веб странице, поддомене, надимци, веб сервиси и линкови на сајтове трећих страна које нуди компанија ГмбХ у вези са услугом МедЗиг на основу које је доступна услуга МедЗиг у целини се наводи као "МедЗиг"
  2. Апликација МедЗиг сервиса посебно обухвата контактне и комуникацијске форуме (у даљем тексту "медицинска мрежа") за које Клијент стиче чланство и у оквиру кога Клијент приступа подацима лекара, болнице , апотеку и било који други пружалац медицинских услуга (у даљем тексту: "пружалац услуга") и може ступити у контакт са тим странкама. Остали регистрирани провајдери услуга или приватни корисници, који се у наставку наводе као "корисници", могу такође приступити подацима добављача услуга и ступити у контакт са њима.
 2. Предмет Споразума и темеља за кориштење МедЗиг
  1. МедЗиг је услуга која остварује сврху доприноса унапређењу и поједностављењу медицинске помоћи и лечења кроз низ различитих услуга које нуде информације и контакте. МедЗиг делује у том смислу као посредник између пружатеља услуга и клијента, стога нуди платформу за пружање медицинских услуга.
  2. Медицинска мрежа је основна апликација МедЗиг сервиса. Кориснички профил који производи клијент у оквиру медицинске мреже представља идентитет са којим се ради у оквиру услуге МедЗиг. Медицинска мрежа истом токен-ом нуди Клијенту могућност да користи мрежу са својим корисничким профилом, да тражи провајдере провајдера, разговара са њима и сарађује са њима, а за узврат уз додатну накнаду ступи у контакт са њима у реалном времену путем видеа телефонија.
  3. Корисник који региструје за МедЗиг може да изабере између основне тарифе бесплатно и тарифе злата и платине које су предмет накнаде.
 3. Предуслови за употребу
  1. Споразум између ГмбХ и Клијента долази кроз успостављање корисничког рачуна.
  2. Могућност коришћења чланова које нуди МедЗиг не представља понуду, већ захтјев за подношење понуде. По завршетку поступка резервације, Купац подноси понуду за закључење уговора о кориштењу одговарајућег чланства МедЗиг. ГмбХ прихвата ову понуду од стране корисника пружањем одговарајућих услуга. Само путем овог прихватања долази до договора између Клијента и ГмбХ. Компанија није дужна да закључи споразум.
  3. Купац гарантује и представља да су подаци које је дао Клијент истинити и без пропуста. Корисник је обавезан да податке чува истинито и без пропуста у вези са свим апликацијама које користи Клијент током целог трајања Уговора. У случају да служба за кориснике компаније ГмбХ предузме ручне измене података корисника након провизије купца, ГмбХ задржава право да фактурише клијента за трошкове који могу настати од стране компаније ГмбХ у опсегу да Клијент је одговоран за трошкове који покрећу догађај.
  4. Регистрација је неопходна за стицање чланства у МедЗиг-у, у којој Клијент, између осталог, мора да изабере лозинку.
  5. Клијент је уговорно обавезан да чува шифру коју изабере повјерљиво. МедЗиг неће открити лозинку трећим лицима, користи се само за поступак регистрације и неће тражити од Клијента - осим у поступку регистрације - за то у било ком тренутку. Због сигурносних разлога и за спречавање злоупотреба, препоручује се корисницима да редовно мењају своју лозинку. Обезбеђивање и чување података о приступу члану МедЗиг-а (корисничко име и лозинка) потпада само на ексклузивну област одговорности клијента.
  6. Сваки корисник може креирати само један кориснички профил. Кориснику није дозвољено да пренесе податке за коришћење од стране трећих лица.
 4. Употреба
  1. Купац препознаје да техничка могућност постизања 100% доступности МедЗиг није могуће. Међутим, компанија ће настојати да услугу буде што је могуће стално присутна. Конкретно, захтеви за одржавање, сигурност или капацитет, као и догађаје који су изван моћи компаније ГмбХ (као што су нпр. Прекида у јавним комуникацијским мрежама, прекида електричне енергије итд.) Могу довести до кратких поремећаја или привременог прекида МедЗиг. Све тужбе против ГмбХ које су због негативног утицаја и / или прекида, без обзира на законски разлог за то, искључују у оној мери у којој то закон допушта.
  2. ГмбХ ће обезбедити само садржаје, податке и / или информације доступне од стране Клијента у мери у којој то не крши законске одредбе или опште услове под којима се уговорни однос заснива, су злоупотребни или су контра бонос више или чије објављивање је неразумно очекивати од компаније ГмбХ из било којег другог разлога. ГмбХ има право да без претходног обавештења уклони такав садржај, податке и / или податке из МедЗиг-а. То се неће сматрати оправдањем било каквих захтева од стране Клијента за компензацију.
  3. Купац је дужан
   1. да правимо само истините изјаве и да се уздржавамо од било каквих заблудних изјава и користимо његово јасно име и ниједне псеудониме,
   2. да користите само фотографију као слику профила на корисничком профилу у оквиру МедЗиг-а на основу које је Корисник јасно и непогрешиво препознатљив. Клијент ће поступати како би се осигурало да је јавна репродукција фотографије фотографије пренетих од стране Клијента дозвољена на МедЗиг према важећем закону. Коришћење фотографија или слика других или непостојећих особа или било које друге биће (животиња, фантазија, итд.) Или логотипа као слика профила није дозвољено.
   3. да се придржава и придржава важећег закона и права трећих лица у коришћењу МедЗиг-а и његовог садржаја. Купцу је нарочито забрањено од следећег:
    1. Употреба увредљивих или увредљивих садржаја без обзира да ли се овај садржај односи на друге кориснике, особље компаније ГмбХ или друге особе или предузећа;
    2. Коришћење порнографског садржаја, садржај који глорификује насиље, увредљив садржај, садржај контра бонуса, садржај који крши законе који штите малољетнике или апликацију, понуду и / или дистрибуцију роба или услуга који садрже порнографски садржај, садржај који глорификује насиље, увредљив садржај, садржај контра бонуса више или садржај који крши законе који штите малолетнике;
    3. Неразумно узнемиравање или узнемиравање других корисника, нарочито путем спама (види § 7 немачког закона против ограничења конкуренције (Гесетз геген ден унлаутерен Веттбеверб - УВГ));
    4. Коришћење садржаја заштићених законом (на примјер, путем ауторских права, заштитног знака, патента, индустријског или корисничког патента) без овлаштења за то, или оглашавањем, понуди и / или дистрибуира робу и услуге заштићене законом и без права на то; или
    5. Извођење, оглашавање или промоција мера структурне дистрибуције (као што су маркетинг на више нивоа или мрежни маркетинг на више нивоа), као и предузимање или промовисање антиконкурентних активности укључујући прогресивно рекламирање и куповину купаца (као што су ланчане, снежне или пирамидне шеме);
  4. Купцу је забрањено следеће радње
   1. Коришћење механизама, софтвера или скрипти у вези са коришћењем МедЗиг-а. Забрањено је и директно или индиректно оглашавање или ширење таквих механизама, софтвера или скрипти. Међутим, корисник може користити, оглашавати или дистрибуирати интерфејсе или софтвер који је одобрио ГмбХ;
   2. Блокирати, преписати, модификовати или копирати у мери у којој то није потребно за правилну употребу МедЗиг-а;
   3. Дистрибуција и јавно репродуковање садржаја МедЗиг-а или других корисника, осим ако се ово дистрибуцију и јавна репродукција не обезбеде унутар оквира МедЗиг-а или другог корисника, пристали су на дисеминацију и јавну репродукцију; и / или
   4. свака акција која може имати негативан утицај на функционисање инфраструктуре МедЗиг, нарочито на неупотребљив начин учитавања таквог.
  5. ГмбХ има право да уклони податке и / или податке који су недозвољени у одјељцима 4.3 и 4.4 без обавештавања клијента о томе унапред.
  6. Корисник овим прима компанији ГмбХ једноставна права коришћења неограничена у времену и простору до садржаја који је доступан и објављен од стране Клијента који су потребни за рад Интернет услуга у обиму који је потребан за рад услуга.
  7. Корисник је свестан да у случају неовлаштеног преношења садржаја или у случају недозвољених чланака на форуму постоји опасност да треће стране против треће стране потражују повреде права на основу тога. Уколико је Клијент кривим прекршио обавезе које произлазе из ових Услова коришћења и када је дошло до повреде права, а потраживања против њих потврдила трећа страна, Купац је дужан да обештеје и штети без штете од било ког и свих потраживања трећих лица. Такво надокнаду ће се примењивати и на све потребне трошкове које је предузео ГмбХ да брани своја права, на примјер трошкове правног заступника.
 5. Промене у услугама
  1. ГмбХ задржава право да промени понуђене услуге или било који други садржај Уговора или да понуди друге услуге, осим ако то није разумно очекивати од Корисника.
  2. Изнад и изван тога, ГмбХ задржава право промјене понуђених услуга или другог садржаја Споразума или понуди различите услуге
   1. ако је ГмбХ дужан да утврди усклађеност услуга или уговорних садржаја које нуди ГмбХ са законом који се примјењује на услуге или уговорне садржаје, посебно ако се ситуација мијења у складу са важећим законом;
   2. у мери у којој је ГмбХ у складу са судском одлуком или одлуком коју је издао државни орган против МедЗиг-а;
   3. у мери у којој је неопходна промјена како би се затвориле постојеће сигурносне празнине;
   4. Ако је промена само корисна за купца, или
   5. ако је промјена чисто техничке или процесне природе без негативног утјецаја на купца.
  3. Промене које само имају незнатан утицај на функције МедЗиг-а неће се сматрати да представљају промене у услугама у смислу овог одељка. Ово се посебно односи на промене чисто графичког типа и само на промјену у распореду функција.
 6. Накнада, поравнање рачуна, фактурисање, услови плаћања
  1. Накнада по златној тарифи је 9 евра годишње; накнада по платинској тарифи износи 19 € годишње. Накнада укључује одговарајуће порез на додату вредност.
  2. Коришћење посебних карактеристика видео телефоније додатно ће бити надокнадјено. Понуђач услуга издаје фактуру на основу овог Уговора.
  3. Корисник може платити фактуре користећи поступак плаћања који нуди компанија ГмбХ. Уколико се накнада не може прикупити, Купац ће сносити све трошкове који настају од стране Њемачке, а нарочито банковне накнаде у вези са повратом задужења и упоредивим накнадама у обиму у којем је клијент одговоран за догађај који покреће трошкове.
  4. ГмбХ ће слободно да преносе фактуре и платне подсјетнике искључиво електронским путем.
  5. ГмбХ задржава право да у било које време преусмери поравнање рачуна из евра у одговарајућу националну валуту клијента уколико му се не противи таквом.
  6. Дужбени износ за чланарину који је предмет накнаде ће бити доспјела и плаћа се одмах унапријед након фактурисања за цијели мандат.
  7. ГмбХ задржава право повећања износа за чланарину која је наплаћена од почетка новог периода продужења који или следи минимални рок употребе или одговарајући период продужења у разумном обиму. Максимално повећање цене се врши по календарској години. У том случају, ГмбХ ће обавестити Клијента о томе најмање шест (6) седмица прије истека минималног периода коришћења или одговарајућег периода продужења. Уколико се клијент не слаже са овим повећањем накнаде, он или она може уложити приговор на писмено, факс или е-маил у року од три (3) седмице. Приговор ће бити једнаки за престанак чланства под оптужбом од стране Корисника, што значи да ће чланарина на коју се наплаћује такса прекинути након истека одговарајућег минималног периода коришћења или трајања продужетка.
 7. Рок, крај Уговора, санкције, враћање унапред плаћене накнаде
  1. Корисник и ГмбХ могу дати обавјештење да у сваком тренутку бесплатно раскине чланство без навођења разлога за то. Да би заштитио Купца од неовлашћеног брисања његовог или њеног профила коришћења од стране трећих лица, МедЗиг може извршити утврђивање идентитета по престанку, нпр. питањем о корисничком имену и е-маил адреси регистровани у МедЗиг.
  2. Уговор се може прекинути с тримесечним периодом обавјештења прије краја године. Уколико се не достави обавештење, Споразум се аутоматски обнавља стално. Обавештење се даје писмом, факсом или е-маилом. Након престанка чланства на терет провајдера услуга или компаније ГмбХ, Клијент ће задржати чланство без накнаде док се не заврши, али додатне и проширене функције чланства подложне плаћању обуставе.
  3. Чак и ако се примјењују одређене посебне одредбе о рочишту и раскиду, обе стране имају право на ванредни прекид уговорног односа за добар разлог у било које вријеме без поштивања било којег рока обавештења. Сматра се да је добар разлог за ванредни прекид уколико наставак уговорног односа до истека законског рока обавештавања не би било оправдано очекивати од стране која је дала обавештење узимајући у обзир све околности које су укључене у појединачни случај и масе изузев интереса обе стране. Добар узрок за МедЗиг ће се посебно сматрати да укључује следеће догађаје:
   1. Неуспех купца да се придржава законских одредби;
   2. Кршење корисника његових или њених уговорних обавеза;
   3. Углед услуга понуђених на МедЗиг-у негативно утиче на присуство клијента (нпр. Ако се након регистрације провајдера испоставља да је Корисник ефективно осуђен за намјерно кривично дјело и да су други корисници свјесни такве пресуде);
   4. Клијент оглашава организације, удружења, амалгамације или заједнице - или њихове методе или активности - које под надзором органа безбедности или органа надлежних за заштиту малољетника;
   5. Купац наноси штету једном или више других корисника; или
   6. Купац је члан секте или заједнице веровања која је контроверзна у Немачкој.
  4. У присуству добрих разлога како је прописано у одјељку 7.3, компанија може такође примијенити сљедеће санкције према Клијенту независно од прекида у складу са чланом 7.3:
   1. Брисање садржаја које је Клијент уведен;
   2. Блокирање приступа МедЗиг-у; или
   3. Изрицање опомене.
  5. Захтев Купца за враћање накнаде који је већ био плаћен унапред у случају раскида је искључен, осим ако Купац не обавести обавијест о престанку због доброг разлога за који је одговорна ГмбХ. У слиједећим случајевима, захтјев пружатеља услуга за враћање накнаде који је већ унапријед извршен увијек ће бити искључен:
   1. Компанија ГмбХ обавештава о прекиду уговора за добар разлог; или
   2. ГмбХ блокира приступ од стране корисника у складу са тачком 7.4, словима б.
 8. Одговорност за садржај, податке и / или информације корисника, расположивост
  1. Компанија не преузима никакву одговорност за садржаје, податке и / или информације које пружају пружаоци услуга и клијенти компаније МедЗиг или за садржај на повезаним спољним интернет страницама. Посебно не гарантује да је овај садржај тачан, испуњава одређену сврху или може да служи том намену.
  2. Уколико Клијент пријави било какву употребу МедЗиг-а у супротности са законом или уговорним уговором (укључујући употребу псеудонема или лажних идентитета), Купац може да пружи обавештење о томе.
  3. Што се тиче података или садржаја који су у складу са Општим условима, одредбе о заштити података од стране компаније ГмбХ или садржај који је пружио Клијент су или су јавно доступни и чувани од стране трећег лица, ГмбХ није дужан да спречи такво складиштење од стране трећих лица.
  4. ГмбХ само пружа клијенту платформу и у принципу не учествује у садржају комуникација између пружалаца услуга и корисника. Уколико Купац закључи уговоре са пружаоцима услуга преко МедЗиг-а, неће се сматрати да је предузеће укључено у то, нити ће се сматрати да је уговорни партнер. Једини пружаоци услуга су одговорни за извршење и испуњавање свих уговора закључених са клијентом. ГмбХ само обезбеђује алат за комуникацију путем видео телефоније. Она неће бити одговорна за кршење права од стране пружалаца услуга који произилазе из уговора закључених од стране пружалаца услуга и Клијента или због техничких кварова помоћу алата за комуникацију и платформе.
 9. Евалуације од стране корисника, одговори добављача услуга
  1. МедЗиг нуди Клијенту могућност да процени пружаоца услуга чије је услуге користио. Даваоци услуга су изјавили своју сагласност за кориштење ове платформе преко Клијента МедЗиг-а који су у могућности да их нацртају, а поштују се одјељак 9.2. Компанија није одговорна за коментаре и оцјене купаца; На тај начин МедЗиг служи само као платформа.
  2. Сваки провајдер сервиса може једном проценити корисник, укључујући и различите болести. Ако корисник жели да ажурира своју процену јер је он или она стекла ново искуство са добављачем услуга, корисник се може пријавити својим личним приступним подацима и обрадити процјену. Сваки обновљени покушај оцјене ће бити одбијен. Ако трећа страна поднесе процену за корисника, само једна процена може се извршити и за корисника у вези са даватељем услуга (нпр. Оцењивање може извршити само један родитељ детета у својству корисника, а не оба).
  3. Корисник је обавезан,
   1. да прецизно наведете провајдера услуга,
   2. да само поднесе процену ако је корисник имао контакт са добављачем услуге самог себе.
   3. да не направи неистинито и / или не-објективно оцењивање и / или изјаве у вези са пружаоцем услуга, особље запослено код пружатеља услуга или било који други услови који карактеришу пружаоца услуга,
   4. да се уздрже од навођења имена било ког запосленог давалаца услуга,
   5. да се уздрже од успостављања било каквих веза са екстерним садржајима.
  4. Ако процене и коментари које је израдио клијент крше законске одредбе, пружаоци услуга могу да потражују захтев за брисање евалуација и коментара направљених на њему и према њему према компанији. ГмбХ ће прегледати све коментаре у том погледу. ГмбХ задржава право да прегледа и брише оцене које издају непрофесионални корисници.
  5. Евалуације које је направио корисник користиће се широм света, укључујући и услуге трећих лица.
  6. Добављач услуга има право да пише и објављује коментар о свакој евалуацији.
 10. Одговорност компаније ГмбХ
  1. Свака одговорност компаније је искључена у мери у којој је то дозвољено законом. Специјално не одговара за грешке у савјетима или оштећењима због повреде живота и удова или оштећења здравља код клијента који је настао као резултат неправилног поступања или пропуста пружања услуга од стране пружатеља услуга.
  2. Конкретно, ГмбХ не одговара за штету насталу због више силе или састанака путем видео телефоније која се није одвијала независно од разлога за то.
 11. Заштита података
  1. Свако прикупљање, дисеминација и / или коришћење личних података ће се догодити само ако је давалац услуга сагласан са таквим или оним дозвољен законом.
  2. Компанија ГмбХ користи гоогле додаје (хттпс://приваци.гоогле.цом/хов-адс-ворк.хтмл) како би доставила купцима прилагођене понуде. Купац се с тим слаже.
  3. У супротном обратите се Општим условима на којима се заснива овај споразум, као и важећу Декларацију о заштити података од стране ГмбХ, која се може позвати на ввв.медзиг.цом.
 12. Право на отказивање за потрошаче
  1. Уколико је Потрошач потрошач у смислу § 13 немачког Цивилног законика, Корисник има право да откаже овај уговор у року од четрнаест дана без навођења разлога за то. Рок отказивања је четрнаест дана који почињу даном закључења Споразума. За остваривање овог права отказа, Купац мора обавијестити МедЗиг ГмбХ Дорфбауерсцхафт 8, 48317 Дренстеинфурт Тел .: +4923878159 Факс: +4923878110 Е-Маил: видерруф@медзиг.цом путем јасне и недвосмислене декларације (нпр. Писмо упућено поштанским услугама, телефаксом или е-маилом) да је уговор поништен.
  2. Да би испунила рок отказивања, сматраће се да је довољно ако се обавештење о остваривању права отказивања шаље пре истека периода отказа.
  3. Уколико Клијент одустане од уговора, ГмбХ ће надокнадити сва плаћања које је ГмбХ примила од Клијента без непотребног одлагања и најкасније у року од четрнаест дана од дана када је компанија примила обавијест о отказу Споразума. У извршењу надокнаде, ГмбХ ће користити исте начине плаћања које је Корисник користио у оригиналној трансакцији. Купцу се не наплаћује накнада за отплату.
  4. Право на отказ се неће примењивати ако се Клијент првенствено бави праксом његовог или њеног комерцијалног или самосталног професионалног рада у закључењу правне трансакције и стога се сматра да је бизнисмен (Унтернехмер) (§ 14 немачког Цивил Цод).
  5. Права отказа према компанији ГмбХ неће се примењивати у вези са тим уговорима и споразумима које Клијент не закључи са компанијом ГмбХ, већ са клијентом са трећим лицем. Свака права на отказ се могу изјавити само према трећој страни.
  6. Купац се изричито сагласи са компанијом која почиње са извршењем услуге пре истека периода отказа.
  7. Образац за отказивање узорка доступан је за преузимање на ввв.медзиг.цом
 13. Коначне одредбе
  1. Свака измена или допуна овог Уговора мора бити у писаној форми да би била ефикасна. Ово такође важи за сваку промену у овом захтеву за писање.
  2. Овај споразум регулише се законом Савезне Републике Немачке. Примјењују се њемачки грађански законик (БГБ) / њемачки трговачки законик (ХГБ).
  3. Стране се слажу да ће судови који имају надлежност над регистрираним уредом компаније ГмбХ служити као једино правно мјесто за све и све спорове који произилазе из овог Споразума под увјетом да је корисник пословна особа (Кауфманн) у смислу немачког трговачког законика (ХГБ) или корисник нема сједиште у Савезној Републици Њемачкој када је поднесена жалба.
  4. Ако су поједини делови овог уговорног односа постали неважећи или немогући да се изврше, то неће утицати на ваљаност преосталих одредби Споразума. У таквом случају, све неважеће или неефикасне одредбе замјењују се одредбама које се у смислу њихове економске сврхе приближавају неисправним одредбама или одредбама које је немогуће извршити. Исто важи за пропусте и пропусте у Споразуму.
  5. Корисник препознаје Опште одредбе и услове и Декларацију о заштити података од стране ГмбХ.