Συμφωνία Χρήσης - Πελάτης

 1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας MedZig
  1. Η υπηρεσία MedZig παρέχεται μέσω ιστοτόπων στο Διαδίκτυο. Όλες οι ιστοσελίδες, υποτομείς, ψευδώνυμα, διαδικτυακές υπηρεσίες και συνδέσεις με τρίτους που προσφέρονται από τη GmbH σε σχέση με την υπηρεσία MedZig στην οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία MedZig αναφέρονται στο εξής ως "MedZig"
  2. Οι αιτήσεις της υπηρεσίας MedZig περιλαμβάνουν ιδίως φόρουμ επικοινωνίας και επικοινωνίας (στο εξής αναφερόμενο ως "ιατρικό δίκτυο") για τα οποία ο Πελάτης αποκτά με αυτόν τον τρόπο την ιδιότητα του μέλους και στο πλαίσιο του οποίου ο Πελάτης έχει πρόσβαση στα δεδομένα ενός γιατρού, ενός νοσοκομείου , ένα φαρμακείο και κάθε άλλος πάροχος ιατρικών υπηρεσιών (στο εξής: "πάροχος υπηρεσιών") και μπορεί να έρθει σε επαφή με τα εν λόγω μέρη. Άλλοι καταχωρημένοι πάροχοι υπηρεσιών ή ιδιώτες πελάτες, οι οποίοι στο εξής αναφέρονται ως "χρήστες", μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των παρόχων υπηρεσιών και να έρθουν σε επαφή μαζί τους.
 2. Αντικείμενο της συμφωνίας και τα θεμέλια για τη χρήση του MedZig
  1. Η MedZig είναι μια υπηρεσία που επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση και την απλούστευση της ιατρικής περίθαλψης και θεραπείας μέσω μιας ποικιλίας διαφορετικών υπηρεσιών που παρέχουν πληροφορίες και επαφές. Η MedZig εν προκειμένω ενεργεί ως μεσίτης μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του Πελάτη, προσφέροντας έτσι την πλατφόρμα παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
  2. Το ιατρικό δίκτυο είναι η βασική εφαρμογή της υπηρεσίας MedZig. Το προφίλ χρήστη που παράγει ο Πελάτης στο πλαίσιο του ιατρικού δικτύου αποτελεί την ταυτότητα με την οποία ο Πελάτης ενεργεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας MedZig. Το ιατρικό δίκτυο με το ίδιο σήμα παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο με το δικό του προφίλ χρήστη, να αναζητά παρόχους υπηρεσιών, να συνομιλεί με αυτούς και να αλληλεπιδρά με αυτούς και σε αντάλλαγμα πρόσθετης χρέωσης να αλληλεπιδρά με αυτούς σε πραγματικό χρόνο με βίντεο τηλεφωνία.
  3. Ένας Πελάτης που είναι εγγεγραμμένος στο MedZig μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός βασικού τιμολογίου χωρίς χρέωση και των τιμολογίων χρυσού και πλατίνας που υπόκεινται σε χρέωση.
 3. Προϋποθέσεις χρήσης
  1. Η συμφωνία μεταξύ της GmbH και του Πελάτη θα επιτευχθεί με τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη.
  2. Η δυνατότητα χρήσης των μελών που προσφέρονται από τη MedZig δεν αποτελεί προσφορά, αλλά αίτημα υποβολής προσφοράς. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης, ο Πελάτης υποβάλλει προσφορά για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη χρήση της αντίστοιχης ιδιότητας μέλους της MedZig. Η GmbH αποδέχεται αυτή την προσφορά από τον χρήστη παρέχοντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Μόνο μέσω αυτής της αποδοχής γίνεται η συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της GmbH. Η GmbH δεν είναι υποχρεωμένη να συνάψει συμφωνία.
  3. Ο Πελάτης εγγυάται και αντιπροσωπεύει ότι τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη είναι αληθή και χωρίς παράλειψη. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα δεδομένα αληθή και χωρίς παράλειψη σε σχέση με όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο Πελάτης καθ 'όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας. Σε περίπτωση που η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της GmbH προβεί σε χειροκίνητες αλλαγές στα δεδομένα του χρήστη κατά την προμήθεια του Πελάτη, η GmbH διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογεί τον Πελάτη για τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από τη GmbH στο πεδίο εφαρμογής του Ο πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνος για το γεγονός που προκαλεί το κόστος.
  4. Η εγγραφή είναι απαραίτητη για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους της MedZig, στην οποία ο Πελάτης πρέπει, μεταξύ άλλων, να επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης.
  5. Ο Πελάτης έχει συμβατική υποχρέωση να διατηρεί τον κωδικό πρόσβασης που επιλέγει εμπιστευτικά. Η MedZig δεν θα αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους, θα χρησιμοποιήσει μόνο για τη διαδικασία εγγραφής και δεν θα ζητήσει από τον Πελάτη - εκτός από τη διαδικασία εγγραφής - να το κάνει σε οποιαδήποτε στιγμή. Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καταχρήσεων, συνιστάται στον Πελάτη να αλλάζει τον κωδικό του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η διασφάλιση και η αποθήκευση δεδομένων πρόσβασης στο λογαριασμό μέλους MedZig (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) εμπίπτει αποκλειστικά στον αποκλειστικό τομέα ευθύνης του Πελάτη.
  6. Κάθε Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα προφίλ χρήστη. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα δεδομένα για χρήση από τρίτους.
 4. Χρήση
  1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα του MedZig κατά 100% δεν είναι τεχνικά εφικτή. Η GmbH θα προσπαθήσει, ωστόσο, να διατηρήσει τη διαθεσιμότητα όσο το δυνατόν πιο σταθερά. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις συντήρησης, ασφάλειας ή χωρητικότητας, καθώς και γεγονότα που είναι πέραν της ισχύος της GmbH (όπως, για παράδειγμα, διαταραχές στα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, διακοπή ρεύματος κ.λπ.) ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύντομες διακοπές ή προσωρινή διακοπή MedZig. Όλες οι απαιτήσεις εναντίον της GmbH που οφείλονται σε αρνητικές επιπτώσεις ή / και διακοπές, ανεξαρτήτως του νομικού τους λόγου, αποκλείονται στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο.
  2. Η GmbH παρέχει μόνο το περιεχόμενο, τα δεδομένα ή / και τις πληροφορίες που διαθέτει ο Πελάτης στο βαθμό που δεν παραβιάζουν τις νόμιμες διατάξεις ή τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στις οποίες βασίζεται η συμβατική σχέση, είναι καταχρηστικές ή αντίθετες η δημοσίευση της οποίας δεν είναι εύλογο να περιμένουμε από τη GmbH για άλλους λόγους. Η GmbH έχει το δικαίωμα να διαγράψει αυτά τα περιεχόμενα, δεδομένα και / ή πληροφορίες από την MedZig χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό δεν θεωρείται ότι δικαιολογεί οποιεσδήποτε αξιώσεις του Πελάτη για αποζημίωση.
  3. Ο Πελάτης υποχρεούται
   1. να κάνει μόνο αληθινές δηλώσεις και να αποφύγει τυχόν παραπλανητικές δηλώσεις και να χρησιμοποιήσει το σαφές του όνομα και όχι ψευδώνυμα,
   2. να χρησιμοποιήσει μόνο μια φωτογραφία όπως εικόνα προφίλ στο προφίλ χρήστη στο πλαίσιο της MedZig στην οποία ο Πελάτης είναι σαφώς και χωρίς αμφιβολία αναγνωρίσιμο. Ο Πελάτης ενεργεί για να διασφαλίσει ότι η δημόσια αναπαραγωγή της φωτογραφίας προφίλ που μεταδίδεται από τον Πελάτη επιτρέπεται στο MedZig σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Δεν επιτρέπεται η χρήση φωτογραφιών ή εικόνων άλλων ή ανύπαρκτων προσώπων ή οποιωνδήποτε άλλων όντων (ζώων, πλάσματα φαντασίας κλπ.) Ή λογοτύπων ως εικόνα προφίλ.
   3. να τηρούν και να τηρούν το εφαρμοστέο δίκαιο και τα δικαιώματα τρίτων στη χρήση του MedZig και το περιεχόμενό του. Ο Πελάτης απαγορεύεται ιδιαίτερα από τα ακόλουθα:
    1. Χρήση προσβλητικών ή δυσφημιστικών περιεχομένων ανεξάρτητα από το αν το περιεχόμενο αυτό αφορά άλλους χρήστες, προσωπικό της GmbH ή άλλα πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
    2. Χρήση πορνογραφικού περιεχομένου, περιεχομένου που προβάλλει βία, καταχρηστικού περιεχομένου, περιεχομένου εναντίον νόμων που προστατεύουν τους ανηλίκους ή την εφαρμογή, προσφορά ή / και διανομή αγαθών ή υπηρεσιών με πορνογραφικό περιεχόμενο, περιεχόμενο που προβάλλει βία, καταχρηστικό περιεχόμενο, μορφές ή περιεχόμενα που παραβιάζουν τους νόμους προστασίας των ανηλίκων.
    3. Αδικαιολόγητη παρενόχληση ή ενόχληση άλλων χρηστών, ιδίως μέσω ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (βλ. § 7 του γερμανικού νόμου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού) ·
    4. Χρήση περιεχομένων που προστατεύονται από το νόμο (π.χ. με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικό ή χρησιμότητας) χωρίς να έχει το δικαίωμα να το κάνει ή να διαφημίζει, να προσφέρει ή / και να διανέμει αγαθά και υπηρεσίες που προστατεύονται από το νόμο και χωρίς να έχει το δικαίωμα να το πράξει. ή
    5. Εκτέλεση, διαφήμιση ή προώθηση μέτρων διαρθρωτικής διανομής (όπως πολυεπίπεδη μάρκετινγκ ή πολυεπίπεδη μάρκετινγκ δικτύων), καθώς και η ανάληψη ή προώθηση δραστηριοτήτων αντίθετης προς τον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής διαφήμισης και απόκτησης πελατών (όπως αλυσίδες, χιονοστιβάδα ή πυραμίδες).
  4. Ο Πελάτης απαγορεύεται από τις παρακάτω ενέργειες
   1. Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή σεναρίων σε σχέση με τη χρήση του MedZig. Απαγορεύεται επίσης η άμεση ή έμμεση διαφήμιση ή διάδοση τέτοιων μηχανισμών, λογισμικού ή σεναρίων. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί, να διαφημίζει ή να διαδίδει διεπαφές ή λογισμικό που έχει εγκριθεί από τη GmbH.
   2. Αποκλείστε, αντικαταστήστε, τροποποιήστε ή αντιγράψτε στο βαθμό που αυτό δεν απαιτείται για τη σωστή χρήση του MedZig.
   3. Διανομή και δημόσια αναπαραγωγή του περιεχομένου του MedZig ή άλλων χρηστών, εκτός εάν αυτή η διάδοση και δημόσια αναπαραγωγή προβλέπεται στο πλαίσιο της MedZig ή ο άλλος χρήστης έχει συναινέσει στη διάδοση και την αναπαραγωγή του κοινού. και / ή
   4. κάθε ενέργεια που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της υποδομής MedZig, ιδίως για την αθέμιτη φόρτωση των εν λόγω υποδομών.
  5. Η GmbH έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει δεδομένα ή / και πληροφορίες που δεν είναι αποδεκτές σύμφωνα με τα σημεία 4.3 και 4.4 χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον Πελάτη.
  6. Ο Πελάτης παραχωρεί στη GmbH τα απλά δικαιώματα χρήσης απεριόριστα σε χρόνο και χώρο σε περιεχόμενα που διατίθενται και δημοσιεύονται από τον Πελάτη και απαιτούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών Διαδικτύου στο εύρος που απαιτείται για τη λειτουργία των υπηρεσιών.
  7. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι σε περίπτωση παράνομης φόρτωσης περιεχομένου ή σε περίπτωση παράνομων αντικειμένων σε φόρουμ υπάρχει κίνδυνος να διεκδικηθούν αξιώσεις εναντίον της GmbH από τρίτους για παραβιάσεις δικαιωμάτων βάσει αυτών. Εάν ο Πελάτης έχει παραβιάσει εσκεμμένα υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και έχει προκύψει παραβίαση των δικαιωμάτων ως αποτέλεσμα και κατά συνέπεια οι ισχυρισμοί που προβάλλονται κατά της GmbH από τρίτο μέρος, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει και να απαλλάξει την GmbH από οποιονδήποτε και όλους τους ισχυρισμούς που διαβιβάζονται από τρίτους. Η αποζημίωση αυτή ισχύει επίσης για όλες τις απαιτούμενες δαπάνες της GmbH για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της, όπως για παράδειγμα το κόστος του νομικού συμβούλου.
 5. Αλλαγές στις υπηρεσίες
  1. Η GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο της Συμφωνίας ή να προσφέρει άλλες υπηρεσίες, εκτός αν αυτό δεν είναι λογικό να περιμένουμε από τον Πελάτη.
  2. Πέραν αυτού, η GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή άλλα περιεχόμενα της Συμφωνίας ή να προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες
   1. εάν η GmbH είναι υποχρεωμένη να διαπιστώσει τη συμμόρφωση των υπηρεσιών ή των συμβατικών περιεχομένων που παρέχει η GmbH με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υπηρεσίες ή το συμβατικό περιεχόμενο, ιδίως εάν αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο.
   2. στον βαθμό που η GmbH συμμορφώνεται με μια δικαστική απόφαση ή απόφαση που εκδόθηκε από μια κρατική αρχή κατά της MedZig.
   3. στο βαθμό που η αντίστοιχη αλλαγή είναι απαραίτητη για να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά ασφαλείας ·
   4. Εάν η αλλαγή είναι απλώς επωφελής για τον Πελάτη, ή
   5. εάν η αλλαγή είναι καθαρά τεχνικής φύσης ή σχετίζεται με τη διαδικασία χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στον Πελάτη.
  3. Οι αλλαγές που έχουν απλώς ασήμαντη επίδραση στις λειτουργίες του MedZig δεν θεωρούνται ως αλλαγές στις υπηρεσίες κατά την έννοια του παρόντος τμήματος. Αυτό ισχύει ιδίως για τις αλλαγές ενός καθαρά γραφικού τύπου και μια απλή αλλαγή στη διάταξη λειτουργιών.
 6. Αμοιβή, διακανονισμός λογαριασμών, τιμολόγηση, όροι και προϋποθέσεις πληρωμής
  1. Η αποζημίωση βάσει του τιμολογίου χρυσού είναι € 9 ανά έτος. η αμοιβή βάσει του τιμολογίου πλατίνας είναι € 19 ετησίως. Η αμοιβή περιλαμβάνει αντίστοιχα τον ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας.
  2. Η χρήση των ειδικών χαρακτηριστικών της βιντεοφωνικής τηλεφωνίας επιβάλλεται επιπλέον. Ένα τιμολόγιο σύμφωνα με την παρούσα θα εκδίδεται από τον πάροχο υπηρεσιών στον Πελάτη.
  3. Ο Πελάτης μπορεί να καταβάλλει τιμολόγια χρησιμοποιώντας μια διαδικασία πληρωμής που προσφέρει η GmbH. Αν δεν είναι δυνατή η είσπραξη της αμοιβής, ο Πελάτης θα αναλάβει όλα τα έξοδα που πραγματοποίησε η GmbH, ιδίως τραπεζικά τέλη για την επιστροφή χρεώσεων και παρόμοιες αμοιβές στο πεδίο εφαρμογής του Πελάτη που είναι υπεύθυνος για το συμβάν που προκαλεί το κόστος.
  4. Η GmbH είναι ελεύθερη να μεταδίδει τιμολόγια και υπενθυμίσεις πληρωμής αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
  5. Η GmbH διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τον διακανονισμό των λογαριασμών από το Ευρώ στο αντίστοιχο εθνικό νόμισμα του Πελάτη, αν ο Πελάτης δεν αντιταχθεί σε τέτοια.
  6. Τα οφειλόμενα ποσά για την ιδιότητα του μέλους πρέπει να καταβάλλονται και να καταβάλλονται αμέσως πριν από την τιμολόγηση για ολόκληρη τη διάρκεια.
  7. Η GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τα ποσά συμμετοχής που υπόκεινται σε χρέωση από την έναρξη μιας νέας περιόδου παράτασης η οποία είτε ακολουθεί την ελάχιστη περίοδο χρήσης είτε την αντίστοιχη τρέχουσα περίοδο παράτασης σε εύλογη κλίμακα. Η μέγιστη αύξηση της τιμής πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό έτος. Σε αυτή την περίπτωση, η GmbH ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν από τη λήξη της ελάχιστης περιόδου χρήσης ή της αντίστοιχης περιόδου παράτασης. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με αυτή την αύξηση των αποδοχών, μπορεί να αντιταχθεί σε αυτά με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα σε διάστημα τριών (3) εβδομάδων. Η ένσταση ισοδυναμεί με τερματισμό της ιδιότητας του μέλους, η οποία υπόκειται σε χρέωση από τον Πελάτη, πράγμα που σημαίνει ότι η υποκείμενη σε χρέωση συμμετοχή λήγει με τη λήξη της αντίστοιχης ελάχιστης περιόδου χρήσης ή της τρέχουσας περιόδου παράτασης.
 7. Διάρκεια, τέλος της συμφωνίας, κυρώσεις, επιστροφή των προκαταβολών
  1. Ο Πελάτης και η GmbH μπορούν να ειδοποιήσουν να τερματίσουν την ιδιότητα μέλους χωρίς χρέωση ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αναφέρουν τους λόγους. Για να προστατεύσει τον Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή του προφίλ χρήσης του από τρίτους, η MedZig μπορεί να διεξάγει διαπίστωση ταυτότητας κατά τον τερματισμό, π.χ. ερωτώντας σχετικά με το όνομα χρήστη και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήθηκε στο MedZig.
  2. Η συμφωνία μπορεί να τερματιστεί υπό την προϋπόθεση προθεσμίας προειδοποίησης τριών μηνών πριν από το τέλος του έτους. Εάν δεν υποβληθεί προειδοποίηση, η συμφωνία ανανεώνεται αυτομάτως σε συνεχή βάση. Η ανακοίνωση γίνεται με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μετά τον τερματισμό της ιδιότητας μέλους που επιβαρύνεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή τη GmbH, ο Πελάτης διατηρεί την ιδιότητα του μέλους χωρίς χρέωση έως ότου λήξει, αλλά οι πρόσθετες και διευρυμένες λειτουργίες του μέλους που υπόκειται σε χρέωση καταργούνται.
  3. Ακόμη και αν ισχύουν ορισμένες ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια και την καταγγελία, και οι δύο συμβαλλόμενοι δικαιούνται την έκτακτη καταγγελία της συμβατικής σχέσης για εύλογη αιτία ανά πάσα στιγμή, χωρίς να τηρούν προθεσμία προειδοποίησης. Η εύλογη αιτία για έκτακτη καταγγελία θεωρείται ότι είναι παρούσα αν η συνέχιση της συμβατικής σχέσης μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας προειδοποίησης δεν είναι λογικό να αναμένεται από τον ειδοποιούντα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης και τη ζύγιση τα συμφέροντα και των δύο μερών. Ο καλός λόγος για τη MedZig θεωρείται ειδικότερα ότι περιλαμβάνει τα ακόλουθα γεγονότα:
   1. Αδυναμία του πελάτη να συμμορφωθεί με τις νόμιμες διατάξεις.
   2. Παραβίαση από τον χρήστη των συμβατικών του υποχρεώσεων.
   3. Η φήμη των υπηρεσιών που προσφέρονται στο MedZig επηρεάζεται αρνητικά σε σημαντική κλίμακα από την παρουσία του Πελάτη (π.χ. εάν μετά την εγγραφή του παρόχου υπηρεσιών αποδειχθεί ότι ο Πελάτης έχει καταδικαστεί αποτελεσματικά για μια εκούσια εγκληματική πράξη και άλλοι χρήστες γνωρίζουν της καταδίκης).
   4. Ο Πελάτης διαφημίζει οργανώσεις, ενώσεις, συγχωνεύσεις ή κοινότητες - ή τις μεθόδους ή τις δραστηριότητές τους - οι οποίες παρακολουθούνται από τις αρχές ασφαλείας ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των ανηλίκων.
   5. Ο Πελάτης προκαλεί ζημιά σε έναν ή περισσότερους άλλους χρήστες. ή
   6. Ο Πελάτης είναι μέλος μιας αίρεσης ή κοινότητας πεποιθήσεων που είναι αμφιλεγόμενη στη Γερμανία.
  4. Με την παρουσία καλής αιτίας όπως ορίζεται στο τμήμα 7.3, η GmbH μπορεί επίσης να εφαρμόσει τις ακόλουθες κυρώσεις κατά του Πελάτη ανεξάρτητα από τον τερματισμό σύμφωνα με το τμήμα 7.3:
   1. Διαγραφή περιεχομένων που έχει εισαγάγει ο Πελάτης.
   2. Αποκλεισμός πρόσβασης στο MedZig. ή
   3. Ανακήρυξη μιας προτροπής.
  5. Η απαίτηση του Πελάτη για αποπληρωμή αμοιβής που έχει ήδη πληρωθεί εκ των προτέρων σε περίπτωση καταγγελίας αποκλείεται εκτός εάν ο Πελάτης ειδοποιήσει την καταγγελία για σοβαρό λόγο για τον οποίο ευθύνεται η GmbH. Στις ακόλουθες περιπτώσεις αποκλείεται πάντοτε η απαίτηση του παρέχοντος υπηρεσίες για την επιστροφή των αμοιβών που έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων:
   1. Η GmbH προειδοποιεί να τερματίσει τη συμφωνία για καλό σκοπό. ή
   2. Η GmbH αποκλείει την πρόσβαση του χρήστη σύμφωνα με το σημείο 7.4, στοιχείο β.
 8. Ευθύνη για περιεχόμενο, δεδομένα και / ή πληροφορίες χρηστών, διαθεσιμότητα
  1. Η GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, τα δεδομένα ή / και τις πληροφορίες που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών και τους πελάτες της MedZig ή για περιεχόμενο σε συνδεδεμένους εξωτερικούς ιστότοπους. Ειδικότερα, η GmbH δεν θα είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη αυτών των περιεχομένων, την εκπλήρωση συγκεκριμένου σκοπού ή τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτού του σκοπού.
  2. Εάν ο Πελάτης διαπιστώσει οποιαδήποτε χρήση του MedZig κατά παράβαση του νόμου ή της συμβατικής συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψευδώνυμων ή παραπλανητικών ταυτοτήτων), ο Πελάτης μπορεί να ειδοποιήσει σχετικά.
  3. Όσον αφορά τα δεδομένα ή τα περιεχόμενα που σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της GmbH ή το περιεχόμενο που παρέχεται από τον Πελάτη είναι ή έχουν δημοσιοποιηθεί και αποθηκευτεί από τρίτο, η GmbH δεν υποχρεούται για να αποφευχθεί αυτή η αποθήκευση από τρίτους.
  4. Η GmbH απλώς παρέχει στον πελάτη μια πλατφόρμα και κατ 'αρχήν δεν συμμετέχει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και χρηστών. Εάν ο Πελάτης συνάψει συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών μέσω της MedZig, η GmbH δεν θεωρείται ότι εμπλέκεται σε αυτές, ούτε θεωρείται συμβατικός εταίρος. Μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση και την εκπλήρωση όλων των συμφωνιών που συνάπτονται με τον Πελάτη. Η GmbH απλώς παρέχει το εργαλείο επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικής τηλεφωνίας. Δεν ευθύνεται για παραβιάσεις δικαιωμάτων από παρόχους υπηρεσιών που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτουν οι πάροχοι υπηρεσιών και του Πελάτη ή για τεχνικές βλάβες από το εργαλείο επικοινωνίας και την πλατφόρμα.
 9. Αξιολογήσεις από χρήστες, απαντήσεις από παρόχους υπηρεσιών
  1. Η MedZig προσφέρει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αξιολογήσει τους παρόχους υπηρεσιών των οποίων η υπηρεσία έχει χρησιμοποιήσει ο Πελάτης. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν δηλώσει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση αυτής της πλατφόρμας μέσω του Πελάτη της MedZig που είναι σε θέση να επεξεργαστεί τις αξιολογήσεις τους τηρώντας την ενότητα 9.2. Η GmbH δεν είναι υπεύθυνη για τις παρατηρήσεις και τις αξιολογήσεις των πελατών. Έτσι, η MedZig απλώς χρησιμεύει ως πλατφόρμα.
  2. Κάθε πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αξιολογηθεί μόνο από ένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης διαφορετικών ασθενειών. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να επικαιροποιήσει την αξιολόγησή του επειδή έχει αποκτήσει νέα εμπειρία στον πάροχο υπηρεσιών, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με τα προσωπικά του δεδομένα πρόσβασης και να επεξεργαστεί την αξιολόγηση. Κάθε νέα προσπάθεια αξιολόγησης απορρίπτεται. Εάν ένας τρίτος υποβάλλει αξιολόγηση για έναν χρήστη, μπορεί να εκτελεστεί μόνο μία αξιολόγηση για έναν χρήστη σε σχέση με τον πάροχο υπηρεσιών (π.χ. η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μόνο από έναν γονέα ενός παιδιού με την ιδιότητα του χρήστη και όχι και των δύο).
  3. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος,
   1. να δηλώσετε με ακρίβεια τον πάροχο υπηρεσιών,
   2. να υποβάλει αξιολόγηση μόνο εάν ο χρήστης είχε επαφή με τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών.
   3. να μην προβεί σε αναληθή και / ή μη αντικειμενική αξιολόγηση ή / και δηλώσεις σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών, το προσωπικό που απασχολείται στον πάροχο υπηρεσιών ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους που χαρακτηρίζουν τον πάροχο υπηρεσιών,
   4. να αποφύγει να δηλώσει το όνομα οποιουδήποτε υπαλλήλου του παρόχου υπηρεσιών,
   5. να αποφύγει να δημιουργήσει δεσμούς με εξωτερικά περιεχόμενα.
  4. Εάν οι αξιολογήσεις και τα σχόλια που συντάσσει ο Πελάτης παραβιάζουν τις νόμιμες διατάξεις, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να διεκδικήσει την απαλοιφή των αξιολογήσεων και σχολίων που συντάχθηκαν σε αυτόν και από αυτόν προς τη GmbH. Η GmbH επανεξετάζει όλα τα σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα. Η GmbH διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να διαγράφει αξιολογήσεις που εκδίδονται από μη εξειδικευμένους χρήστες.
  5. Οι αξιολογήσεις που συντάσσει ο χρήστης χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τρίτων.
  6. Ο πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να συντάσσει και να δημοσιεύει σχόλια για κάθε αξιολόγηση.
 10. Ευθύνη της GmbH
  1. Οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της GmbH αποκλείεται στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ειδικότερα, η GmbH δεν θα είναι υπεύθυνη για σφάλματα συμβουλών ή ζημιές που οφείλονται σε τραυματισμό της ζωής και του άκρου ή της βλάβης της υγείας με έναν πελάτη που προέκυψε λόγω λανθασμένης θεραπείας ή αδυναμίας παροχής θεραπείας από πάροχο υπηρεσιών.
  2. Συγκεκριμένα, η GmbH δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή συναντήσεις μέσω τηλεφωνικής τηλεφωνίας, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητα από τον λόγο.
 11. Προστασία δεδομένων
  1. Οποιαδήποτε συλλογή, διάδοση και / ή χρήση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών έχει συναινέσει σε αυτό ή επιτρέπεται από το νόμο.
  2. Η GmbH χρησιμοποιεί το google adds (https://privacy.google.com/how-ads-work.html) για να υποβάλει πελάτες εξατομικευμένες προσφορές. Ο Πελάτης συμφωνεί με αυτό.
  3. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις βάσει των οποίων βασίζεται η παρούσα Συμφωνία, καθώς και στην ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της GmbH, η οποία μπορεί να ζητηθεί αντίστοιχα από τη διεύθυνση www.medzig.com.
 12. Δικαίωμα ακύρωσης για τους καταναλωτές
  1. Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια της § 13 του γερμανικού Αστικού Κώδικα, ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρει τον λόγο. Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία συνάπτεται η συμφωνία. Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ακύρωσης, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την MedZig GmbH Dorfbauerschaft 8, 48317 Drensteinfurt Τηλ .: +4923878159 Φαξ: +4923878110 E-Mail: widerruf@medzig.com με σαφή και ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. με επιστολή που αποστέλλεται με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ότι η Συμφωνία ακυρώνεται.
  2. Για να τηρηθεί η προθεσμία ακύρωσης, θεωρείται ότι αρκεί εάν η κοινοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης αποστέλλεται πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.
  3. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει τη Συμφωνία, η GmbH θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές τις οποίες η GmbH έλαβε από τον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία η GmbH θα λάβει την ειδοποίηση ακύρωσης της Συμφωνίας. Κατά την επιστροφή χρημάτων, η GmbH χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης στην αρχική συναλλαγή. Ο Πελάτης δεν χρεώνεται με έξοδα για την εξόφληση.
  4. Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει αν ο Πελάτης ενεργεί κατά κύριο λόγο στην άσκηση του εμπορικού ή αυτοαπασχολούμενου επαγγελματικού του έργου κατά την ολοκλήρωση της νομικής συναλλαγής και ως εκ τούτου θεωρείται επιχειρηματίας (Unternehmer) (§ 14 του γερμανικού νόμου Πολιτικός γάδος).
  5. Η ακύρωση έναντι της GmbH δεν ισχύει σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες και συμφωνίες που δεν συνάπτονται από τον Πελάτη με τη GmbH, αλλά από τον Πελάτη με τρίτο. Οποιαδήποτε δικαιώματα ακύρωσης μπορούν να επιβληθούν μόνο έναντι αυτού του τρίτου μέρους.
  6. Ο Πελάτης συναινεί ρητά στην GmbH που αρχίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας πριν από το τέλος της περιόδου ακύρωσης.
  7. Μπορείτε να λάβετε ένα έντυπο αίτησης για ακύρωση στο www.medzig.com
 13. Τελικές διατάξεις
  1. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας πρέπει να γίνονται γραπτώς για να είναι αποτελεσματικές. Αυτό ισχύει επίσης για κάθε αλλαγή σε αυτή την απαίτηση γραφής.
  2. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ισχύουν ο γερμανικός αστικός κώδικας (BGB) / ο γερμανικός εμπορικός κώδικας (HGB).
  3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι τα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία επί της έδρας της GmbH θα χρησιμεύσουν ως ο μοναδικός νομικός χώρος για όλες τις διαφορές που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, υπό τον όρο ότι ο χρήστης είναι επιχειρηματίας (Kaufmann) κατά την έννοια του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB) ή ο χρήστης δεν έχει καταστατική έδρα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά την υποβολή της καταγγελίας.
  4. Εάν τα μεμονωμένα μέρη αυτής της συμβατικής σχέσης είναι ή καθίστανται άκυρα ή αδύνατο να εκτελεστούν, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της Συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, οι τυχόν άκυρες ή αναποτελεσματικές διατάξεις αντικαθίστανται από διατάξεις που, όσον αφορά τον οικονομικό τους σκοπό, είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άκυρη διάταξη ή διάταξη που είναι αδύνατο να εκτελεστεί. Το ίδιο ισχύει και για τα κενά και παραλείψεις της συμφωνίας.
  5. Ο Πελάτης αναγνωρίζει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της GmbH.