Γενικοί Όροι Χρήσης για την υπηρεσία MedZig

 1. Πεδίο εφαρμογής
  1. Αυτός ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποτομέων, των ψευδώνυμων, των διαδικτυακών υπηρεσιών και των συνδέσμων σε συνδεδεμένες με τρίτους ιστότοπους, στις οποίες είναι διαθέσιμη η υπηρεσία MedZig (στο εξής αναφέρεται ως: MedZig ή ιστότοπος) είναι μια υπηρεσία

   Medzig GmbH,
   Dorfbauerschaft 8, 48317 Drensteinfurt.

   Με τη χρήση της MedZig συμφωνείτε δεσμευτικά με αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από το αν είστε καταναλωτής ή επιχειρηματίας.
  2. Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις περιέχουν βασικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση του MedZig. Εάν οποιοιδήποτε ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την ατομική χρήση του MedZig αποκλίνουν από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, γίνεται ρητή αναφορά σε αυτές στον αντίστοιχο τόπο στον ιστότοπο. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης εφαρμόζονται στη συνέχεια με τροποποίηση στην αντίστοιχη μεμονωμένη περίπτωση.
  3. Δεν θα δεχτούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρήστη για το αντίθετο. Αυτό ισχύει και αν δεν αντιτασσόμαστε ρητά στη συμπερίληψη τέτοιων.
 2. Σύναψη συμφωνίας
  1. Δεν απαιτείται εγγραφή για να επισκεφθείτε απλώς τον ιστότοπο ή να ζητήσετε στατιστικές πληροφορίες από τον ιστότοπο.
  2. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MedZig στο πλήρες πεδίο εφαρμογής, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου, εισάγετε μια νομικά δεσμευτική προσφορά για να συνάψετε μαζί μας μια συμφωνία χρήσης. Εάν αποδεχτούμε την εγγραφή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως επιβεβαίωση με την οποία θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία χρήσης μαζί με τους ειδικούς όρους χρήσης. μπορείτε να τα καλέσετε εδώ Συμφωνία χρήσης
  3. Κάθε χρήστης που είναι καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την προσφορά σε συμφωνία με την ειδική πολιτική ακύρωσης, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ Προστασία προσωπικών δεδομένων και πολιτική
 3. Πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας
  1. Η MedZig είναι μια υπηρεσία που επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση και την απλούστευση της ιατρικής περίθαλψης και θεραπείας μέσω ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών πληροφοριών και προσφορών επαφών. Η MedZig ενεργεί εδώ με την ιδιότητα του διαμεσολαβητή μεταξύ του συμβαλλόμενου μέρους που παρέχει την υπηρεσία και του χρήστη εδώ, προσφέροντας έτσι την πλατφόρμα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
  2. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε τον ιστότοπο στην αντίστοιχη διαθέσιμη φόρμα και με τις αντίστοιχες λειτουργίες διαθέσιμες. Ο χρήστης δεν έχει καμία αξίωση για την παροχή και συντήρηση ορισμένων λειτουργιών. Ο χρήστης δεν έχει καμία αξίωση για την παροχή και διατήρηση ορισμένων εγγράφων.
  3. Το περιεχόμενο του ιστότοπου προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και είναι γενικά ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους. Εάν δεν πραγματοποιηθεί ατομική θεραπεία από τους γιατρούς ή απομακρυσμένη θεραπεία, οι πληροφορίες στον ιστότοπο δεν είναι κατάλληλες ή προορίζονται να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές συμβουλές από τα μέλη των αντίστοιχων ομάδων επαγγελμάτων και τις επαγγελματικές τους συμβουλές ή θεραπείες. Η πλατφόρμα μπορεί και μπορεί ειδικότερα να μην χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ανεξάρτητων διαγνώσεων ή να επιλέξει και να εφαρμόσει μεθόδους θεραπείας.
 4. Δικαιώματα χρήσης και πνευματικά δικαιώματα
  1. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει δεδομένα και πληροφορίες όλων των τύπων που προστατεύονται από το εμπορικό σήμα ή / και τα πνευματικά δικαιώματα προς όφελός μας ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις προς όφελος τρίτων. Μόνο έχουμε δικαίωμα για τα κείμενα, τις συνεισφορές, τα άρθρα, τις φωτογραφίες κ.λπ. που διατίθενται σε σχέση με τον χρήστη. Για το λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση του ιστότοπου στο σύνολό του ή σε μεμονωμένα μέρη, η αναπαραγωγή ή / και η διάδοση, αλλαγή, αποσυμπίληση ή αποκρυπτογράφηση αυτού του είδους ή "mirror" σε άλλο διακομιστή.
  2. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται για τεχνικούς λόγους με σκοπό την περιήγηση στο βαθμό που η ενέργεια αυτή δεν εξυπηρετεί επιχειρηματικούς, οικονομικούς ή οικονομικούς σκοπούς και μόνιμη αναπαραγωγή για ίδιο σκοπό. Τα προαναφερθέντα δικαιώματα ισχύουν μόνο όταν όλες οι προειδοποιήσεις προστασίας (π.χ. ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων) διατηρούνται χωρίς αλλαγές στις μεμονωμένες αναπαραγωγές.
  3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο στο βαθμό που χρησιμεύει αποκλειστικά ως παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε αυτή την άδεια. Δεν επιτρέπεται να παγιδεύσετε αυτόν τον ιστότοπο.
 5. Ευθύνη
  1. Αναλαμβάνουμε ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση για την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών και των άρθρων στην ιστοσελίδα μας ή για την ενημέρωσή τους. Τα μεμονωμένα άρθρα αντικατοπτρίζουν μόνο τη γνώμη του αντίστοιχου συγγραφέα και δεν είναι αναγκαστικά δικά μας. Συνεπώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ανοικτών φόρουμ συζητήσεων και των περιοχών.
  2. Οι αναφορές και οι σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων δεν συνεπάγονται ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο μιας τέτοιας αναφοράς ή ενός τέτοιου συνδέσμου. Δεν έχουμε καμία επίδραση στο περιεχόμενο του συνδέσμου, γι 'αυτό το περιεχόμενο δεν δικαιολογεί καμία ευθύνη από μέρους μας για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διατηρούνται διαθέσιμες εκεί. Για το λόγο αυτό, δεν ευθυνόμαστε για παράνομο, ανακριβές ή ατελές περιεχόμενο ή για ζημιές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα χρήσης περιεχομένου σε μια σύνδεση.
  3. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος από τη διακοπή. Ενδέχεται ωστόσο να υπάρχουν σύντομοι περιορισμοί ή διακοπές της διαθεσιμότητας ως αποτέλεσμα τεχνικών διαταραχών, συντήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης της υπηρεσίας. Η χρήση του Διαδικτύου γίνεται με δική του ευθύνη. Δεν είμαστε ιδιαίτερα υπεύθυνοι για αποτυχία ή απώλεια του Internet ή για πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τεχνικούς λόγους.
  4. Η ευθύνη μας εξαιρείται στο μέτρο του δυνατού από το νόμο. Η υπηρεσία μας δεν θεωρείται ότι αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών. Ειδικότερα, δεν είμαστε υπεύθυνοι για εσφαλμένες συμβουλές ή ζημιές που οφείλονται σε τραυματισμό της ζωής και του άκρου ή της υγειονομικής δυσλειτουργίας που οφείλεται σε εσφαλμένη μεταχείριση ή στην απουσία θεραπείας που προκαλείται από την παροχή υπηρεσιών με έναν πελάτη.
  5. Επίσης, δεν φέρουν ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας ή για συζητήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου ανεξάρτητα από τον λόγο.
 6. Ισχύον νόμος, νομικό πλαίσιο και άλλες διατάξεις
  1. Ο νομικός χώρος, εάν ο χρήστης είναι επιχειρηματίας (Kaufmann), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό περιουσιακό στοιχείο δημοσίου δικαίου, είναι το Münster. Εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο. Ο νόμος περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών (CISG) αποκλείεται.
  2. Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι καταναλωτής (όχι επιχειρηματίας), παρέχεται ειδοποίηση σχετικά με τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης (εξωδικαστική επίλυση συγκρούσεων) σύμφωνα με το άρθρο. 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 - ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR). Θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον προαναφερθέντα κανονισμό και τον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/consumers/odr
  3. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης από καιρό σε καιρό και να τις αλλάζουμε σύμφωνα με τις τεχνολογικές και νομικές εξελίξεις. Οι χρήστες - εάν έχουν εγγραφεί - πρέπει να ενημερώνονται ξεχωριστά για τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτής της Συμφωνίας Χρήσης είναι αναποτελεσματικές, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα του υπολοίπου της Συμφωνίας.
  4. Θα βρείτε το ενημερωμένο μας απόρρητο και πολιτική εδώ Προστασία προσωπικών δεδομένων και πολιτική