Общи условия за ползване на услугата MedZig

 1. Обхват
  1. Този уебсайт, включващ всички поддомейни, псевдоними, уеб услуги и връзки към сайтове на трети страни, свързани с него, на които е достъпна услугата MedZig (наричани по-долу: MedZig или уебсайт) е услуга на

   Medzig GmbH,
   Dorfbauerschaft 8, 48317 Drensteinfurt.

   С използването на MedZig вие сте съгласни с настоящите Общи условия за ползване. Тези Общи условия се прилагат независимо дали сте потребител или бизнесмен.
  2. Следните Общи условия съдържат основни разпоредби относно използването на MedZig. Ако някакви специални условия за индивидуална употреба на MedZig се отклоняват от следните Общи условия, изрично трябва да се направи препратка към съответното място на уебсайта. В такъв случай специалните условия за използване се прилагат чрез изменение в съответния отделен случай.
  3. Ние няма да приемем никакви условия на ползвателя за обратното. Това важи и за случаите, в които не се противопоставяме изрично на включването на такива.
 2. Сключване на споразумение
  1. Не е необходимо да се регистрирате, за да посетите сайта или да получите статистическа информация от уебсайта.
  2. За да можете да използвате MedZig в пълен обхват, е необходимо да регистрирате и да настроите потребителски акаунт. След като приключите процедурата за влизане, въведете правно обвързващо предложение за сключване на споразумение за ползване с нас. Ако приемем регистрацията, ще получите имейл като потвърждение, с което влиза в сила споразумението за използване заедно със специалните условия за ползване; можете да ги извикате тук Споразумение за използване
  3. Всеки потребител има право да отмени предложението в съответствие със специалната политика за анулиране, която можете да видите тук Поверителност & правила
 3. Обхват на услугата
  1. MedZig е услуга, която има за цел да допринесе за подобряване и опростяване на медицинските грижи и лечение чрез голям брой различни информационни и контакти. MedZig действа тук като посредник между партията, която предоставя услугата, и ползвателя тук, като по този начин предлага платформата за предоставяне на медицински услуги.
  2. За тази цел предоставяме уебсайта в съответния формуляр на разположение и със съответните функции. Потребителят няма претенции за предоставяне и поддръжка на определени функции. Потребителят няма претенции за предоставяне и поддръжка на определени документи.
  3. Съдържанието на уебсайта е предназначено само за информационни цели и обикновено е свободно достъпно за всички. Ако не се извършва индивидуално лечение от лекари или дистанционно лечение, информацията в уебсайта не е подходяща или е предназначена да замени професионалните съвети на членовете на съответните групи професии и техните професионални съвети или лечение. Платформата може и по-специално не може да се използва за изготвяне на независими диагнози или да се изберат и прилагат методи за лечение.
 4. Права за използване и авторски права
  1. Този уебсайт съдържа данни и информация от всички видове, които са защитени от търговска марка и / или авторско право в наша полза или в отделни случаи в полза на трети лица. Освен това имаме право и на текстове, статии, статии, фотографии и т.н., които се предоставят във връзка с потребителя. Поради тази причина не е разрешено да изтегляте уебсайта изцяло или в отделни части, да възпроизвеждате и / или разпространявате, променяте, декомпилирате или декриптирате такъв или "mirror" на друг сървър.
  2. Възпроизвеждането е разрешено по технически причини за целите на разглеждането, доколкото това действие не обслужва никакви бизнес, финансови или икономически цели и постоянно възпроизвеждане за собствена цел. Горепосочените права се прилагат само когато всички бележки за защита (например забележки за авторски права) се запазват без промяна в отделните репродукции.
  3. Позволено е да поставите връзка на този уебсайт дотолкова, доколкото той служи единствено като препратка. Ние си запазваме правото да отменим тази надбавка. Не е разрешено да се фреймва този уебсайт.
 5. Отговорност
  1. Ние поемаме отговорност за съдържанието на нашия уеб сайт в съответствие със законовите разпоредби. Ние не поемаме никаква гаранция за коректността, пълнотата или качеството на информацията и статиите на нашия сайт или за това, че са актуални. Отделните статии отразяват само мнението на съответния автор и не са непременно наши собствени. Следователно ние не поемаме никаква отговорност за съдържанието на отворените дискусионни форуми и области.
  2. Позоваванията и връзките с уебсайтове на трети страни не означават, че поемаме отговорност за съдържанието на такава препратка или към такава връзка. Нямаме влияние върху съдържанието на връзката, поради което съдържанието не оправдава отговорността от наша страна за данните и информацията, които се съхраняват там. По тази причина не носим отговорност за незаконно, некоректно или непълно съдържание или за щети, причинени в резултат на използването на съдържание на връзка.
  3. Ние се стремим да гарантираме, че уебсайтът може да бъде използван възможно най-свободно от прекъсване. Възможно е да има кратки ограничения или прекъсвания на наличността в резултат на технически смущения, поддръжка и по-нататъшно развитие на услугата. Използването на Интернет е на собствен риск. Ние по-специално не носим отговорност за провал или загуба на интернет или достъп до Интернет по технически причини.
  4. Нашата отговорност е изключена в рамките на възможното от закона. Нашата услуга не се счита за основа на каквито и да е договорни отношения между потребителя и предоставящите услуги. По-конкретно, ние не носим отговорност за грешни съвети или щети, причинени от увреждане на живота и крайниците или увреждане на здравето в резултат на неправилно лечение или липса на лечение, причинено от предоставяне на услуги с клиент.
  5. Нито ще носят отговорност за щети, причинени в резултат на форсмажорни обстоятелства или дискусии, които не са се осъществили чрез интернет телефония, независимо от причината за това.
 6. Приложими закони, съдебен район и други клаузи
  1. Правното място, ако потребителят е бизнесмен (Kaufmann), юридическо лице, управлявано от публичното право, или специален актив, управляван от публичното право, е Münster. Прилага се германското право. Търговското право на ООН (CISG) е изключено.
  2. В случай, че потребителят е потребител (не бизнесмен), се предоставя известие за възможността за извънсъдебно обезщетение (извънсъдебно разрешаване на конфликти) в съответствие с чл. 14 от Регламент (ЕС) №. 524/2013 - онлайн разрешаване на спорове (ОРС). Ще намерите подробности по този въпрос съгласно горепосочения регламент и на връзката http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. Ние си запазваме правото да променяме настоящите Условия за ползване от време на време и да ги променяме в съответствие с технологичните и правни промени. Потребителите - ако са се регистрирали - се уведомяват отделно за такива изменения. В случай че отделни разпоредби на това Споразумение за използване са неефективни, това не засяга валидността на останалата част от Споразумението.
  4. Тук ще намерите нашите най-актуални поверителност и правила тук Поверителност & правила