Ahmad Akel Naser Mansour

Ahmad Akel Naser Mansour

جراح

بیوگرافی

زبان‌های صحبت‌شده: العربية, English.
تخصصها: جراح, جراح سینه
سال‌های فعالیت: 14 سال(ها)
5

(3 نظرات)
100 %

1621 نقطه‌نظرها

Ahmad Aql Nasser Mansour
شارع الرازي, مجمع سمور, 1
11190 Alabdali
Amman اردن
دوشنبه - چهارشنبه ,یکشنبه
۹:۰۰ قبل‌ازظهر - ۳:۰۰ بعدازظهر
پنجشنبه
۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر - ۱۲:۰۰ بعدازظهر
شنبه
۷:۰۰ قبل‌ازظهر - ۳:۰۰ بعدازظهر
مدرک تامین‌کننده
 • دکتری پزشکی - general surgery and breast surgery - Heidelberg College, 2009

آموزش تامین‌کننده
اطلاعات آموزشی هنوز اضافه نشده است.
گواهی‌های تامین‌کننده
اطلاعات گواهینامه هنوز اضافه نشده است.
تجربه تامین‌کننده
اطلاعات تجربه هنوز اضافه نشده است.
آکولادهای تامین‌کننده
اطلاعات تقلب هنوز اضافه نشده است.
ثبت
اطلاعات ثبت نام هنوز ثبت نشده است
وبلاگ ها
وبلاگ ها هنوز اضافه نشده است

ارزیابی دفتر و کارکنان

سهولت تنظیم وقت قرار ملاقات

محیط عمومی دفتر

حسن نیت کارکنان دفتر

رسیدگی بهاز بیماران مضطرب

زمان انتظار در دفتر

ساعات دفتر

مراقبت از امکانات دفتر

اتاق انتظار شامل ادوات سرگرمی است

محیط دفتری مناسب کودکان

امکان دسترسی

تماس تلفن

پارکینگ موجود است

دسترسی به وسایل نقلیه عمومی

ارزیابی پزشک

درخواست گذراندن وقت با بیمار

تشخیصی دقیق ارا‌ئه می‌دهد

قرار ملاقات‌های پی در پی پیشنهاد می‌دهد. • Al-Nisr Al-Arabi Insurance
 • Mednet
 • GlobeMed
 • MediVisa - MedGulf
 • Arab Orient Insurance
 • Healthnet
 • Islamic Insurance

سیاست‌های صورت‌حساب و گزینه‌های پرداخت

Ahmad Akel Naser Mansour روش‌های پرداخت پیش رو را می‌پذیرد.:

 • ویزا ویزا
 • مسترکارت مسترکارت
 • بیاب بیاب
 • آمریکن اکسپرس آمریکن اکسپرس
 • نقد نقد
 • بررسی بررسی
* Please do not include your name, email and phone number above.