چشم‌انداز و ماموریت

چشم‌انداز

برای ارتباط آسان با بیماران و تامین‌کننده‌های مراقبت بهداشت و سلامت در سرتاسر جهان.

ماموریت

ارائه یک پلت فرم چند زبانه ای که راحت تر و راحت تر برای بیماران برای یافتن، مشارکت و برقراری ارتباط با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی واجد شرایط از نقاط مختلف جهان است و فرصت هایی را برای متخصصان مراقبت های بهداشتی فراهم می کند تا پایه مشتری خود را رشد دهند و نام تجاری خود را بسازند.