cosultant ob/gyn Osama Himmo

cosultant ob/gyn Osama Himmo

متخصص زنان و زایمان

بیوگرافی

زبان‌های صحبت‌شده: العربية, Eʋegbe, English, a’ Ghàidhlig.
تخصصها: متخصص زنان و زایمان, متخصص اندسکوپی زنان و زایمان
سال‌های فعالیت: 31 سال(ها)
5

(1 نظرات)
100 %

1477 نقطه‌نظرها

Osama Hmw
شارع فضل بن حسن, مجمع فهد سنتر6
11185 Alssuayfia
Amman اردن
دوشنبه - پنجشنبه ,شنبه ,یکشنبه
۲:۰۰ قبل‌ازظهر - ۴:۰۰ قبل‌ازظهر , ۸:۰۰ قبل‌ازظهر - ۸:۰۰ قبل‌ازظهر
مدرک تامین‌کننده
اطلاعات درجه هنوز اضافه نشده است.
آموزش تامین‌کننده
اطلاعات آموزشی هنوز اضافه نشده است.
گواهی‌های تامین‌کننده
اطلاعات گواهینامه هنوز اضافه نشده است.
تجربه تامین‌کننده
اطلاعات تجربه هنوز اضافه نشده است.
آکولادهای تامین‌کننده
اطلاعات تقلب هنوز اضافه نشده است.
ثبت
اطلاعات ثبت نام هنوز ثبت نشده است
وبلاگ ها
وبلاگ ها هنوز اضافه نشده است

ارزیابی دفتر و کارکنان

سهولت تنظیم وقت قرار ملاقات

محیط عمومی دفتر

حسن نیت کارکنان دفتر

رسیدگی بهاز بیماران مضطرب

زمان انتظار در دفتر

ساعات دفتر

مراقبت از امکانات دفتر

اتاق انتظار شامل ادوات سرگرمی است

محیط دفتری مناسب کودکان

امکان دسترسی

تماس تلفن

پارکینگ موجود است

دسترسی به وسایل نقلیه عمومی

ارزیابی پزشک

درخواست گذراندن وقت با بیمار

تشخیصی دقیق ارا‌ئه می‌دهد

قرار ملاقات‌های پی در پی پیشنهاد می‌دهد.


شرکت های بیمه پذیرفته شده قبلا مشخص نشده اند.

سیاست‌های صورت‌حساب و گزینه‌های پرداخت

اطلاعات مربوط به خط مشی های پرداخت و گزینه های پرداخت هنوز اضافه نشده است.
* Please do not include your name, email and phone number above.