Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de MedZig Dienst

 1. Toepassingsgebied
  1. Deze website inclusief alle subdomeinen, aliassen, webservices en links naar hieraan gelieerde sites van derden waarop de MedZig-service beschikbaar is (hierna aangeduid als: MedZig of website) is een service van

   Medzig GmbH,
   Dorfbauerschaft 8, 48317 Drensteinfurt.

   Door MedZig te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene gebruiksvoorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u een consument of ondernemer bent.
  2. De volgende algemene voorwaarden bevatten basisbepalingen voor het gebruik van MedZig. Als speciale voorwaarden voor individueel gebruik van MedZig afwijken van de volgende Algemene voorwaarden, wordt hiernaar op de betreffende plaats op de website uitdrukkelijk verwezen. In dat geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden dan van toepassing in het desbetreffende individuele geval.
  3. Wij zullen geen voorwaarden van de gebruiker aanvaarden, integendeel. Dit is ook van toepassing wanneer wij niet expliciet bezwaar aantekenen tegen de inclusie van deze.
 2. Sluiten van overeenkomst
  1. Er is geen registratie vereist om gewoon onze website te bezoeken of om statistische informatie op te vragen op de website.
  2. Om MedZig volledig te kunnen gebruiken, moet u zich registreren en een gebruikersaccount instellen. Voer bij het afsluiten van de invoerprocedure een juridisch bindend aanbod in om een ​​gebruiksovereenkomst met ons te sluiten. Als we de registratie accepteren, ontvangt u een e-mail ter bevestiging waarmee de gebruiksovereenkomst en de speciale gebruiksvoorwaarden in werking treden; je kunt deze hier oproepen Gebruiksovereenkomst
  3. Elke gebruiker die een consument is heeft het recht om het aanbod te herroepen conform met de speciale annuleringsverklaring, die u hier kunt opvragen Privacy & Beleid
 3. Toepassingsgebied van de diensten
  1. MedZig is een service die ten doel heeft bij te dragen tot een verbetering en vereenvoudiging van medische zorg en behandeling door middel van een groot aantal verschillende informatie- en contactaanbiedingen. MedZig treedt hier op in de hoedanigheid van tussenpersoon tussen de partij die de dienst en de gebruiker hier levert, en biedt daarmee het platform voor het verlenen van medische diensten.
  2. Daartoe verstrekken we de website in de daarvoor beschikbare vorm en met de respectieve beschikbare functies. De gebruiker heeft geen aanspraak op het aanbieden en onderhouden van bepaalde functies. De gebruiker heeft geen aanspraak op het leveren en onderhouden van bepaalde documenten.
  3. De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is over het algemeen vrij beschikbaar voor iedereen. Als er geen individuele behandeling door artsen of een behandeling op afstand plaatsvindt, is de informatie op de website niet geschikt of bedoeld als vervanging van professioneel advies door leden van de respectieve groepen van beroepen en hun professionele advies of behandelingen. Het platform kan en mag in het bijzonder niet worden gebruikt voor de productie van onafhankelijke diagnoses of om behandelmethoden te selecteren en toe te passen.
 4. Gebruiksrechten en copyrights
  1. Deze website bevat gegevens en informatie van alle soorten die door ons handelsmerk en / of auteursrecht worden beschermd, of in individuele gevallen ten behoeve van derden. Alleen wij hebben ook recht op de teksten, bijdragen, artikelen, foto's, etc. die ter beschikking van de gebruiker worden gesteld. Om deze reden is het niet toegestaan ​​om de website in zijn geheel of in afzonderlijke delen te downloaden, te reproduceren en / of te verspreiden, veranderen, decompileren of decoderen of "spiegelen" op een andere server.
  2. Reproductie is om technische redenen toegestaan ​​om te kunnen browsen voor zover deze handeling geen zakelijke, financiële of economische doeleinden en permanente reproductie voor eigen doeleinden dient. De bovengenoemde rechten zijn alleen van toepassing wanneer alle beschermingsmededelingen (bijvoorbeeld auteursrechtkennisgevingen) ongewijzigd worden bewaard in de afzonderlijke reproducties.
  3. Het is toegelaten om een link op deze website te plaatsen in zoverre deze uitsluitend dient als kruisverwijzing. Wij behouden ons het recht om deze toelating in te trekken. Het is niet toegelaten om deze website te 'framen'.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor de inhoud van onze website in overeenstemming met wettelijke bepalingen. Wij aanvaarden geen enkele garantie voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie en artikelen op onze website of voor het actueel zijn ervan. Individuele artikelen weerspiegelen alleen de mening van de betreffende auteur en zijn niet noodzakelijk de onze. We nemen daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van open discussieforums en -gebieden.
  2. Verwijzingen en links naar websites van derden betekenen niet dat wij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de inhoud van een dergelijke verwijzing of een dergelijke link. We hebben geen invloed op de inhoud van de link. Daarom rechtvaardigt de inhoud geen enkele verantwoordelijkheid van onze kant voor de gegevens en informatie die daar beschikbaar worden gehouden. Om deze reden zijn wij niet aansprakelijk voor ongeoorloofde, onjuiste of onvolledige inhoud of voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van inhoud op een link.
  3. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de website zo vrij mogelijk van een onderbreking kan worden gebruikt. Er kunnen echter korte beperkingen of onderbrekingen van de beschikbaarheid zijn als gevolg van technische storingen, onderhoud en verdere ontwikkeling van de service. Het gebruik van internet gebeurt op eigen risico van de gebruiker. We zijn met name niet aansprakelijk voor storingen of verlies van internet of toegang tot internet om technische redenen.
  4. Onze aansprakelijkheid is uitgesloten voor zover mogelijk bij wet. Onze service wordt niet beschouwd als de basis voor een contractuele relatie tussen de gebruiker en de partij die services verleent. Wij zijn met name niet aansprakelijk voor verkeerd advies of schade als gevolg van schade aan leven en ledematen of gezondheidsschade als gevolg van onjuiste behandeling of het ontbreken van behandeling veroorzaakt door het verlenen van diensten aan een klant.
  5. Noch zal wij aansprakelijk zijn voor schade opgelopen als gevolg van overmacht of van discussies die niet plaatsvonden via internettelefonie onafhankelijk van de reden hiervoor.
 6. Toepasbare wet, rechterlijke bevoegdheid en andere bepalingen.
  1. De rechterlijke bevoegdheid indien de gebruiker een ondernemer (Kaufmann), een rechtspersoon onder het openbare recht of een speciaal vermogen onder het openbare recht is, is Münster. De Duitse wet is van kracht. VN verkoopswet (CISG) wordt uitgesloten.
  2. In het geval dat de gebruiker een consument is (geen zakenpersoon), wordt kennis gegeven van de mogelijkheid van buitengerechtelijk verhaal (buitengerechtelijke geschillenbeslechting) in overeenstemming met Art. 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 - online geschillenbeslechting (ODR). U vindt hierover meer informatie onder de bovengenoemde verordening en op de link http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. We behouden ons het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze te wijzigen in overeenstemming met technologische en juridische ontwikkelingen. Gebruikers - indien zij zich hebben geregistreerd - worden van dergelijke wijzigingen afzonderlijk op de hoogte gebracht. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst niet effectief zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst.
  4. U vindt hier onze actuele Privacy en Beleid Privacy & Beleid